6 กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กวัย 1-3 ปี | Charoenpanya

6 กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กวัย 1-3 ปี

6 กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กวัย 1-3 ปี

by webmaster
18 พฤศจิกายน 2563

6 กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กวัย 1-3 ปี

เด็กในแต่ละช่วงอายุมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา พัฒนาการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย จากน้ำหนักตัวและส่วนสูงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลมาจากภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ของครอบครัวและโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาการด้านร่างกายไม่เพียงแต่มองเรื่องน้ำหนักและส่วนสูงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง ประสาทสัมผัสและการรับรู้ การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆ ซึ่งผู้เขียนจะมานำเสนอทั้ง 6 กิจกรรมที่จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กตั้งแต่วัย 1-3 ปี ดังนี้

 

กล้ามเนื้อมัดเล็กสำคัญอย่างไร?

กล้ามเนื้อเล็ก ได้แก่ กล้ามเนื้อนิ้วมือและกล้ามเนื้อตา กล้ามเนื้อทั้งสองส่วนมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเขียนของเด็ก เนื่องจากกล้ามเนื้อเล็กเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหยิบจับสิ่งของตุ๊กตาและของเล่น การดึง การกด การหยอดบล็อก ตลอดจนการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น การติดกระดุม การผูกเชือกรองเท้า การจับช้อน-ส้อมในการรับประทานอาหาร การอาบน้ำแปรงฟัน เป็นต้น 

 

1.ทำกิจกรรมงานปั้น การปั้นดินน้ำมัน ปั้นดินเหนียว หรือปั้นแป้งโดว์ เป็นรูปบ้าน รูปสัตว์ หรือตัวการ์ตูนต่างๆ นอกจากจะช่วยฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงขึ้น และฝึกให้เด็กควบคุมการทำงานของมือและตาให้สอดคล้องกันแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการ กระบวนการคิดเกี่ยวกับรูปทรงและขนาด รวมไปถึงการวางแผนแนวทางการปั้นของเด็กได้อีกด้วย

2.วาดภาพระบายสี การควบคุมดินสอให้ลากเส้นไปตามจินตนาการ หรือระบายสีให้สวยงามได้นั้น เด็กต้องใช้ความพยายามในการควบคุมกล้ามเนื้อมือในการจับดินสอเป็นอย่างมาก หากคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมให้เด็กวาดภาพระบายสีอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งสอนท่าทางการจับดินสอที่ถูกต้อง เด็กก็จะมีความพร้อมทางด้านการเขียน ช่วยให้เขาเรียนรู้การเขียนพยัญชนะต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

3.พับกระดาษ กิจกรรมพับกระดาษนี้สามารถทำได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เด็กจะได้สนุกสนานกับการเลือกสีสันและลวดลายของกระดาษ รวมไปถึงรูปทรงที่จะพับ ซึ่งกิจกรรมนี้ส่งเสริมสมาธิและความอดทนเป็นอย่างมาก หากใจร้อนก็อาจทำให้กระดาษขาดได้ คุณพ่อคุณแม่อาจให้ลูกน้อยเริ่มพับกระดาษจากลายง่ายๆ ไปหาลายที่ยากขึ้น เพื่อท้าทายความสามารถและส่งเสริมพัฒนาการไปในเวลาเดียวกัน

4.ต่อบล็อคหรือตัวต่อ การต่อบล็อคหรือตัวต่อ ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเด็กจะได้หยิบจับตัวต่อ และออกแรงกดเพื่อให้ตัวต่อนั้นประกบเข้าด้วยกันเป็นรูปร่างต่างๆ ตามแต่จินตนาการ และหากตัวต่อไม่ลงล็อกกัน เด็กก็ยังได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและสมาธิควบคู่กันไปได้อีกด้วย

5.การอ่านนิทาน การเปิด ปิดหนังสือ การอ่านภาพหรืออ่านตัวหนังสือโดยกวาดสายตาจากซ้ายไปขวา จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อตาและมือให้ทำงานได้อย่างสัมพันธ์กัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการรักการอ่านให้เด็กๆ ตั้งแต่ยังเล็

6.เล่นดนตรี เช่น การเขย่าลูกแซ็ค การตีกลอง ตีฉาบ ตีฉิ่ง ตีระนาด เป่าปี่ ดีดเปียโน ดีดกีตาร์ การเล่นดนตรีพื้น บ้านของแต่ละภาค หรือการประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากเศษวัสดุเหลือใช้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกทักษะด้านดนตรี ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ได้ดี รวมทั้งทำให้เด็กๆสนุกกับการเล่น การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติ ปัญญาของเด็กปฐมวัย ช่วยให้เด็กได้พัฒนาสมองและความฉับไวในการคิด เป็นการส่งเสริมเด็กในด้านการแสดงออกทางด้านความรู้สึกและจินตนาการ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ในการสำรวจ เปรียบเทียบ และแบ่งประเภทของสิ่งต่างๆ รอบตัวและสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้

 

บทความโดย : Goodjob for kids