ปูพื้นฐานภาษาจีนแบ่งตามช่วงวัยตามสไตล์มอนเตสซอรี | Charoenpanya

ปูพื้นฐานภาษาจีนแบ่งตามช่วงวัยตามสไตล์มอนเตสซอรี

ปูพื้นฐานภาษาจีนแบ่งตามช่วงวัยตามสไตล์มอนเตสซอรี

by webmaster
17 สิงหาคม 2563

การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี เป็นการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง มีวัตถุประสงค์โดยคำนึงถึงความต้องการของเด็กในการเรียน โรงเรียนจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง วิธีนี้เด็กจะได้พัฒนาตนเองจากสิ่งแวดล้อม และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จัดระบบไว้ให้ และสิ่งแวดล้อมที่จัดเอาไว้ให้นี้เองเป็นตัวที่ทำให้เด็กมีอิสระ การที่เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ จะทำให้เด็กได้ในสิ่งที่ต้องการจากการค้นหาการเรียนรู้ ได้รับเสรีภาพในขอบเขตที่จำกัด จากสิ่งแวดล้อมที่ได้ตระเตรียมเอาไว้ให้ และจะทำให้เด็กได้รับผลสำเร็จตามความต้องการของเขา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนเรื่องใด ๆ ก็ตาม วันนี้ทางเราขอนำเสนอหลักสูตรการเรียนภาษาจีนแบบมอนเตสซอรีสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย

1. หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุ 2 – 4 ปี

- เด็กอายุ 2 – 4 ปี เป็นช่วงวัยเรียนรู้ที่จะพูด ในช่วงเวลานี้ การให้เด็กหัดพูดภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกับการเริ่มหัดพูดภาษาแม่ จึงเป็นการเรียนรู้ไปตามธรรมชาติของวัย อีกทั้งยังทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้และพูดได้ตามสำเนียงที่ถูกต้องอีกด้วย

- เราสอนเด็กนักเรียนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาจีนทั้งหมด โดยเรียนผ่านบทเพลงจีนของเด็ก นิทานภาษาจีนสำหรับเด็กและเกมส์ประเภทต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนจากสิ่งเหล่านี้

2. หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุ 5 – 7 ปี

- จากการศึกษาวิจัยพบว่า ในช่วงวัย 5 – 7 ปี เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก ที่จะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องจากพวกเขาสามารถแยกภาษาแม่ และภาษาต่างประเทศได้ในระบบที่แตกต่างกัน และจะสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างอิสระเหมือนเป็นภาษาแรกของพวกเขา โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากภาษาแม่ของพวกเขามากจนเกินไป

- หลักสูตรนี้จะเริ่มให้ผู้เรียน เรียนและฝึกการฟังและการพูดก่อน หลังจากฟังและพูดภาษาจีนกลางได้แล้ว จึงจะเริ่มต้นการเรียนรู้การอ่านและการเขียน โดยเริ่มจากคำศัพท์พื้นฐานและภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลัก

-ที่นี่เราสร้างสภาพแวดล้อมที่ง่ายต่อการที่เด็กจะสามารถเล่นอย่างมีความสุขและเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติ

3. หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับเด็กอายุ 8 – 12 ปี

- ภาษาคือการเรียนรู้ เราเริ่มด้วยการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งมีความสนุกและก่อให้เกิดประสิทธิภาพตลอดทั้งหลักสูตร

- ในขั้นตอนของหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานทั้ง 4 คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเริ่มจากการเรียนระบบการอ่านออกเสียงพินอินก่อน แล้วค่อยต่อด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาล บทเพลง บทกวี สุภาษิตสำนวนและอื่น ๆ อย่างลึกซึ้งอีกมากมาย

 

https://www.thansettakij.com/content/politics/445483?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics

 

บทความโดย : Goodjob for kids