3 แนวทางฝึกภาษาที่สามสำหรับเด็ก | Charoenpanya

3 แนวทางฝึกภาษาที่สามสำหรับเด็ก

3 แนวทางฝึกภาษาที่สามสำหรับเด็ก

by webmaster
13 กรกฎาคม 2563

            ในขณะที่พรมแดนด้านภาษากำลังถูกทะลายลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร รวมถึงโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีมากกว่ายุคก่อน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นเด็กๆ สมัยนี้ สามารถพูดได้หลายภาษาอย่างเชี่ยวชาญ ในยุคปัจจุบันการเรียนภาษาที่ 2 อาจไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้น การยกระดับการเรียนภาษาที่ 3 ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเพื่อต่อยอดสู่อนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น ทางเพจเราจึงแนะนำ 3 วิธีการสำหรับผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้และฝึกภาษาที่ 3 ให้แก่บุตรหลานของท่าน ดังนี้

1.One Person One Language (1 คน พูด 1 ภาษา)

ถ้าคนในครอบครัวสามารถพูดได้สองภาษาขึ้นไป แนะนำให้คนในครอบครัวแต่ละคนพูดกับลูกคนละภาษา อาทิเช่น ครอบครัวหนึ่ง พ่อพูดภาษาเยอรมันกับลูกอย่างเดียว และแม่พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียว โดยไม่แปลกลับไปกลับมา ถ้าลูกไม่เข้าใจ ให้อธิบายเป็นภาษานั้นๆ ซึ่งวิธีนี้จะได้ผลกว่าการแปล เพื่อให้คุ้นเคยกับภาษา พอเด็กหัดพูด เด็กจะได้รู้ว่าพูดภาษาไหนกับใคร

2.ดาวน์โหลด Application ฝึกภาษา

การดาวน์โหลด application มาใช้งานบนมือถือหรือแทปเล็ต จะช่วยให้การเรียนรู้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายและยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้ทุกเมื่ออีกด้วย โดยผู้เขียนจะแนะนำแอปฝึกภาษาทั้ง 3 ภาษา ดังนี้

2.1 แอปภาษาจีน เช่น Hello Chinese, Chinese Skill, ChineseABC, Pandarow

2.2 แอปภาษาญี่ปุ่น เช่น Obenkyou, Anime Japanese, Learn Japanese Easily, Mirai Japanese

2.3 แอปภาษาเกาหลี เช่น Write It! Korean, Learn Korean

3.ลงคอร์สเรียน

การลงคอร์สเรียน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยในการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาที่สามของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคอร์สเรียนส่วนใหญ่จะครอบคลุมทักษะทุกด้าน ตั้งแต่การฟัง พูด อ่าน เขียนระดับต้น รวมทั้งเน้นการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้หลักไวยากรณ์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง รวมทั้งช่วยพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได้ในทุกระดับ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูที่มีทั้งประสบการณ์และความสามารถทางการสอนเป็นอย่างดี

 

บทความโดย : Goodjob for kids