เมื่อเจ้าหนูเป็นเด็กช่างฝัน | Charoenpanya

เมื่อเจ้าหนูเป็นเด็กช่างฝัน

เมื่อเจ้าหนูเป็นเด็กช่างฝัน

by webmaster
8 มกราคม 2563

เห็นชื่อแล้วอาจนึกไม่ถึงนะคะ แต่เด็กที่ช่างฝัน มีจินตนาการ มีโลกในความคิดของตัวเอง ถือว่าเป็นอีกพรสวรรค์หนึ่งเลยนะ

 

                เด็กที่มีความฉลาดด้านการคิดและสื่อสารด้วยภาพ ชอบเล่นเกมต่อรูปภาพ มีจินตนาการที่สร้างสรรค์ ชื่นชอบงานศิลปะ จดจำทิศทางได้ดี และอ่านแผนที่เก่ง เด็ก ๆ ที่มีความถนัดดังที่กล่าวข้างต้น จะเป็นเด็กที่มี “ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์” จุดเด่น คือ เขาสามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ในความคิดภายในหัวของตัวเอง วิเคราะห์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สามารถจินตนาการและสร้างโลกใหม่ขึ้นมาได้ในความคิดของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดการกับของเล่น หรือสิ่งของต่าง ๆ ได้ดี เนื่องจากมีทักษะในการใช้มือได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเอง

 

                ลักษณะของเจ้าตัวน้อยที่มีความสามารถทางปัญญาด้านนี้ สามารถสังเกตได้ดังนี้ค่ะ

-          ชอบวาดเขียน มีความสามารถทางศิลปะ

-          ชอบฝันกลางวัน ชอบหลับตาคิดถึงภาพในความคิด จินตนาการ

-          ชอบอ่านแผนที่ แผนภูมิต่าง ๆ

-          ชอบบันทึกเรื่องราวไว้ในภาพถ่ายหรือภาพวาด

-          ชอบเล่นเกมต่อภาพ (Jigsaw Puzzles) เกมจับผิดภาพ หรือเกมที่เกี่ยวกับภาพ

-          ชอบเรียนวิชาศิลปศึกษา เรขาคณิต พีชคณิต

-          ชอบวาดภาพในลักษณะมุมมองที่แตกต่างออกไปจากธรรมดา

-          ชอบดูหนังสือที่มีภาพประกอบมากกว่าหนังสือที่มีแต่ข้อความ

 

            หากลูกมีความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ คุณพ่อคุณแม่ สามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาได้ด้วยการ ให้ทำงานศิลปะ งานประดิษฐ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้ความคิดได้อย่างอิสระ โดยอย่าลืมจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานด้านศิลป์ด้วยนะคะ หรือจะพาไปชมนิทรรศการศิลปะ พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ฝึกให้เล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ เกมตัวเลข เกมจำพวกที่ต้องแก้ปัญหา เกมเกี่ยวกับภาพ เกมตัวต่อเลโก้ เกมจับผิดภาพ ซึ่งเด็กเหล่านี้จะเรียนรู้ได้ดีหากสามารถใช้จินตนาการ หรือความคิดอย่างอิสระค่ะ พวกเขาจะชื่นชอบการเรียนที่ได้เห็นภาพ ได้ใช้การรับรู้ทางสายตา ดังนั้น การฝึกให้เขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) จึงเป็นตัวช่วยที่ดี เมื่อรวมกับการสอนที่ให้ดู ให้วาด ให้ระบายสี ให้คิดจินตนาการจะช่วยส่งผลดียิ่งขึ้น

 

             เด็ก ๆ ที่มีความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ มีจินตนาการที่ล้ำเลิศ พวกเขาเหมาะที่จะประกอบอาชีพในสายงานเกี่ยวกับศิลปิน เช่น จิตรกร ช่างภาพ สถาปนิก มัณฑนากร นักประดิษฐ์ นักออกแบบเครื่องแต่งกาย ช่างแต่งหน้า เป็นต้น

 

 

 

บทความโดย : goodjob for kids