แสวงหาพรสวรรค์ของลูกด้วยทฤษฎี Multiple Intelligences | Charoenpanya

แสวงหาพรสวรรค์ของลูกด้วยทฤษฎี Multiple Intelligences

แสวงหาพรสวรรค์ของลูกด้วยทฤษฎี Multiple Intelligences

by webmaster
9 ธันวาคม 2562

เด็กทุกคนจะมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ได้ดีในช่วงแรกเกิดถึง 6 ปีแรกค่ะ ซึ่งในช่วงนี้เขาจะเริ่มมีความสนใจเป็นพิเศษในบางเรื่อง หากพ่อแม่สังเกตให้ดีก็จะพบว่าลูกมีแววเด่นหรือมีพรสวรรค์ในด้านใดบ้างเลยทีเดียว

 

                ความชอบหรือความถนัดส่วนใหญ่ของเด็ก ๆ จะเริ่มเห็นได้ชัดเจนประมาณ 4 ขวบขึ้นไป เนื่องจากเป็นวัยที่พัฒนาการของเขาพร้อมที่จะทำกิจกรรมนั่นเอง ส่งผลให้ได้ลองทำสิ่งแปลกใหม่ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และหากคุณพ่อคุณแม่อยากรู้ว่าลูกจะถนัดด้านไหน อยากทำอะไร ช่วงวัยนี้ห้ามพลาดเลยเพราะเป็นวัยที่ “ช่างเลือก” ค่ะ พวกเขาจะรู้ว่าตนเองชอบอะไร ไม่ชอบอะไร อยากทำอะไร ไม่อยากทำอะไร ซึ่งจะง่ายต่อการสังเกตการณ์มาก ๆ  เลย  

 

                การที่ลูกจะได้เรียนรู้ส่งที่เขาชอบหรือไม่นั้น คุณพ่อคุณแม่ควรหาเวลาพาลูก ๆ ออกไปทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อค้นหาความชอบและความถนัดของตัวเอง ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติก็มีอยู่หลากหลาย แต่วันนี้จะขอแนะนำการแนวทางตาม “Multiple Intelligences” ของ นักจิตวิทยา ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) โดยหลักของทฤษฎีนี้จะเชื่อว่า เด็กแต่ละคนมีพรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษในด้านความฉลาดของมนุษย์ที่แตกต่างกันไป และมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคน ดังนั้น การพยายามค้นหาจุดเด่นของเด็กว่ามีความฉลาดทางด้านใดบ้างและมีรูปแบบอย่างไรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ จะช่วยให้เข้าใจและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม

 

ความฉลาด 8 ด้านตามทฤษฎี Multiple Intelligences

1. ความฉลาดด้านภาษา : เด็กที่มีความถนัดด้านภาษาสามารถเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

2. ความฉลาดด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ : ความสามารถในการนำตรรกะมาแก้ไขปัญหา จำแนกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบแบบแผนได้

3. ความฉลาดด้านดนตรี : เด็กที่ฉลาดด้านดนตรีจะมีความว่องไวต่อเสียง และสามารถเชื่อมโยงระหว่างเพลงและเครื่องดนตรีได้

4. ความฉลาดด้านร่างกาย : เด็กที่แข็งแรง สามารถทำกิจกรรมและเคลื่อนไหวได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว ชอบแสดงออก และสนุกกับกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะและงานฝีมือ

5. ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ : เด็กจะคิดและสื่อสารด้วยภาพ เปี่ยมล้นด้วยจินตนาการ ชื่นชอบงานศิลปะ จดจำทิศทางได้ดี และอ่านแผนที่เก่ง

6. ความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์ : เด็กจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม มีเพื่อนมาก ชอบทำงานร่วมกับคนอื่น และมีความสามารถในการเป็นผู้นำสูง

7. ความฉลาดด้านเข้าใจตนเอง : เด็กจะมีความเป็นตัวของตัวเอง ชอบทำงานเพียงลำพัง เชื่อมั่นในความสามารถ และมีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่าง ๆ

8. ความฉลาดด้านรู้จักธรรมชาติ : เด็ก ๆ จะชอบผจญภัยในโลกกว้าง มักออกไปเดินเล่นเพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พวกเขายังสนใจในเรื่องของต้นไม้และสัตว์ต่าง ๆ มาก

 

                หากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของลูก ก็จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าใจและช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเขาให้ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ส่งผลให้ลูกมีพรสวรรค์ที่ทำให้บุคคลนั้น ๆ มีความโดดเด่นกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะ

 

บทความโดย : goodjob for kids