เมื่อเจ้าตัวน้อยชื่นชอบภาษาศาสตร์ | Charoenpanya

เมื่อเจ้าตัวน้อยชื่นชอบภาษาศาสตร์

เมื่อเจ้าตัวน้อยชื่นชอบภาษาศาสตร์

by webmaster
9 ธันวาคม 2562

คราวที่แล้วเราพูดถึงพรสวรรค์ ความถนัด หรือความฉลาดเฉพาะทางทั้ง 8 ด้าน ตามทฤษฎี Multiple Intelligences ของ นักจิตวิทยา ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ไปแล้ว ครั้งนี้จะมาแนะนำให้คุณแม่รู้จักกับความฉลาดด้านแรกกันเลยค่ะ

 

               เด็กที่มี "ความฉลาดด้านภาษา" จะสามารถเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วค่ะ พวกเขาจะสนุกกับการต่อคำศัพท์ หรือการเล่นเกมคำศัพท์ เกมภาษาต่าง ๆ ชื่นชอบโคลงกลอน เพลง และนิทาน ด้วยความสามารถในด้านนี้ พวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะเป็นนักพูดและนักเล่าเรื่องที่เก่งค่ะ เพราะจะมีจุดเด่นที่สามารถจำคำศัพท์ได้มากมาย เมื่อต้องคิดเป็นภาษาหรือคำศัพท์อธิบายเรื่องราวต่าง ๆ จึงมีคลังคำศัพท์ที่หลากหลายให้เลือกมาใช้นั่นเอง

                อันที่จริงมีวิธีที่ช่วยสังเกตว่าเด็ก ๆ มีความถนัดด้านนี้หรือไม่อยู่ด้วยค่ะ ทำได้โดยการสังเกตว่าเด็ก ๆ มีลักษณะดังต่อไปนี้

- รักการอ่าน ติดหนังสือ ชอบเขียน ชอบพูด สามารถเล่าเรื่องต่าง ๆ ได้ดี
- ได้ยินเสียงของคำก้องอยู่ในหูก่อนที่จะได้อ่าน พูด หรือเขียน
- จำชื่อสถานที่ เรื่องราว รายละเอียดต่าง ๆ ได้ดี
- เจ้าบทเจ้ากลอน มีอารมณ์ขัน ตลก ชอบเล่นปริศนาคำทาย ชอบเกมภาษา
- ชอบเล่นคำ สำนวน คำผวน คำพ้อง
- ชอบเรียนวิชาทางสายภาษามากกว่าวิชาสายคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

 

วิธีส่งเสริมความฉลาดด้านภาษา

1. จัดกิจกรรมให้ได้รับประสบการณ์ตรง เพื่อนำมาเขียนเรื่องราว
2. จัดกิจกรรมให้ลูกได้ลองพูด อ่าน ฟัง มองเห็น เขียนเรื่องราวที่สนใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
3. คุณพ่อ คุณแม่ควรรับฟังความคิดเห็น คำถาม และกระตือรื้อร้นที่จะตอบคำถาม และโต้ตอบกลับด้วยความเต็มใจ
4. ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนรู้ให้พร้อมอยู่เสมอ
5. เน้นการสอนที่ให้อ่าน เขียน พูด และให้ฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ และให้เด็กได้อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น

 

                เด็ก ๆ ที่มีความสามารถทางด้านภาษา พวกเขาจะเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเป็นนักพูด นักเล่านิทาน นักการเมือง กวี นักเขียน บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ ครูสอนภาษา ล่าม มัคคุเทศก์ เป็นต้น เนื่องจากพวกเขาจะมีความรู้ ความเข้าใจภาษาต่าง ๆ ได้ง่าย และสามารถนำมาใช้ในการถ่ายทอดได้ดีด้วยเช่นกันค่ะ

 

 

 

 

บทความโดย : goodjob for kids