เจริญปัญญา

เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังของคนรุ่นใหม่ที่มองการณ์ไกล ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

Company Profile

ดาวน์โหลด ฟรี

เฉลยข้อสอบ

แผนการสอนและข้อสอบเก่าที่จะทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก

แผนการสอน

แผนการสอนและข้อสอบเก่าที่จะทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถนำไปใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างสะดวก

บริการ ของเรา

หนังสือเรียน

หนังสือเรียนอาชีวตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 โดยผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

หุ่นยนต์

หุ่นยนต์เพื่อการศึกษา โดยมาพร้อมภาษาโปรแกรมที่เรียนรู้ได้ง่าย ถึง 3 ภาษาที่จะได้ฝึกทักษะ Coding ในทุก ๆ การสรรค์สร้างผลงานได้อย่างเต็มรูปแบบ

E-BOOK พร้อมระบบจัดการห้องสมุด

สื่อใหม่มาแรง มีรายการหนังสือมากกว่า 10,000 เล่ม “ใช้ง่าย สะดวก ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา ครอบคลุมความรู้ทุกหลักสูตร”

สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอนแบบครบครัน ครบวงจรในที่เดียว อีกทั้งยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ IoT 3 วัน 3 หลักสูตร สำหรับผู้บริหารและครูอาชีวะ

                เจริญปัญญาฯ จัดเต็ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ IoT 3 วัน 3 หลักสูตร สำหรับผู้บริหารและครูอาชีวะทั่วไทย                 เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2565 และ 20 มกราคม 2566 บริษัท เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดย นายธิติภัทร จงกมานนท์ และ

ReadMore >>>

ประเด็นฮิต โซเชียลฮอต เทรนด์แห่งการเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้ในโลก

เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของแหล่งความรู้ใหม่ ๆ ที่งอกเงยขึ้นตลอดเวลา ทำให้ผู้คนเข้าถึงความรู้ได้รวดเร็วและง่ายกว่าแต่ก่อน จากแหล่งความรู้มีอยู่ทั่วไปและหลากหลาย ทำให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ทางอาชีพและการทำงานที่มาพร้อมกับพฤติกรรมการเรียนรู้และใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนไปในยุคนี้ พฤติกรรมการเรียนรู้เปลี่ยนไป ความรู้ใหม่ ๆ นอกห้องเรียน ทำให้ผู้คนในยุคนี้แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและดิจิทัล ทำให้ผู้คนเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแทบตลอดเวลา มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ ๆ ระบบการศึกษาเกิดการปรับตัว ความรู้ทุกวันนี้แสวงหาได้ง่ายขึ้น การเรียนรู้ในยุคนี้จึงไม่ใช่การเรียนเพื่อท่องจำ แต่เป็นเรียนเพื่อรู้ รู้เพื่อนำไปใช้ต่อได้ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีทักษะ “ความสามารถที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

ReadMore >>>

ชี้เป้า! เทรนด์การสอนสู่ครูมืออาชีพ

การศึกษาแห่งอนาคตปรับไปไวขึ้นตลอดทุกปี จึงไม่แปลกที่รูปแบบการสอนจำเป็นต้องปรับตาม โพสต์นี้จะพาไปชี้เป้าเทรนด์การศึกษา 5 รูปแบบการสอนแบบครูมืออาชีพที่กำลังมาแรงแซงโค้ง ประจำปี2023  ????1. การจัดการเรียนแบบใช้คำถาม (Question Method) เป็นการสอนโดยที่ครูเป็นคนป้อนคำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์หลังจากนั้นก็กลั่นออกมาเป็นคำตอบ ✨ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและครูสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมากขึ้น ✨คำถามของครูสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนได้ ✨ สร้างนิสัยให้ผู้เรียนช่างคิด และค้นคว้าหาคำตอบ ???? 2. วิธีการสอนแบบ (CIPPA Model) แนวคิดการสอนจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา

ReadMore >>>

เรียนวิชา Robotics หุ่นยนต์Robot Color Sorter

เรียนรู้วิชา Robotics กับการศึกษายอดฮิตในห้องเรียน

โครงการอบรม หัวข้อเรื่อง “ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า”

อบรม Online “ความเหมือนที่แตกต่าง ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สันดาปภายใน”โดย ดร.ดวิษ กีระชัยวนิช (นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.)

ระบบส่งจ่ายพลังงาน

อบรม Online “ความเหมือนที่แตกต่าง ยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์สันดาปภายใน”โดย ดร.ดวิษ กีระชัยวนิช (นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.)

Writing English (Grammar)-workshop

Workshop กับ อาจารย์ อิงทิพย์ รัตตะรังสี ในหัวข้อเรื่อง Common Mistakes in Writing Englishผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ประสบการณ์การสอนมากกว่า 30 ปี

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

สำเร็จการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรีสาขาวิศกรรมเครื่องกลและธุรกิจและการเงิน University College London and London School of Economics and Political Science, United Kingdom ประเทศอังกฤษในปี 2552
 • ระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2559
 • จบหลักสูตร "Energy Literacy for a Sustainable Future" YTEA Class 6 from Thailand Energy Academy 2018
 • จบหลักสูตร CMA - GMS 3 From Capital Market Academy Executive Education 2017

คณะผู้บริหาร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ภู เอี่ยมเจริญยิ่ง

ความเชี่ยวชาญ

 • การศึกษารูปแบบ STEM Education
 • ระบบวิศวกรรม หุ่นยนต์ และ Mechatronics
 • งานออกแบบและวิจัยทางวิศวกรรม

การศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, University of Bath 2010 – 2014 (นักเรียนทุน University of Bath Scholarship)
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า, University of Bath 2010 – 2014 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

คณะผู้บริหาร

ศศิพร จงกมานนท์

คณะผู้บริหาร

สำเร็จการศึกษา

 • London School of Economics and Political Science
 • จบหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ระบอบประชาธิปไตย – ปนป.
 • จบหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารหอการค้าไทย – จีน Da Lao Ban”
 • จบหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC)

บริษัทคู่ค้า

JOIN OUR TEAM

เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริการสถานศึกษาด้วยการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนทุกประเภท สำหรับเด็กระดับชั้นตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับปวช. ปวส. เพื่อแบ่งเบาภาระของครู และเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนในห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการ

ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนตามหลักสูตรกระทรวงฯ แบบฝึกเสริมทักษะ สื่อประกอบการสอน สื่อเพื่อการบูรณาการแบบองค์รวม

นอกจากนั้นยังมีสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ ได้แก่ อีบุ๊กส์และอีเลิร์นนิ่งมาร่วมให้บริการ เพื่อส่งเสริมให้การศึกษาสอดคล้องกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน  โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้ลงมือทำ สร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาตัวเอง และต่อยอดไปสู่อนาคตได้

ไม่เพียงแต่ตัวผู้เรียนเท่านั้น เรายังมีโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับครู อาจารย์ และผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร สร้างครูที่ดี ครูที่เก่งยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เพราะเรารู้ว่ายังมีครูอีกกว่า 7 แสนคน และเด็กในวัยเรียนอีกกว่า 13 ล้านคน ต้องการเข้าถึงคลังความรู้ที่รอบด้าน

ผสมผสานกับนวัตกรรมและสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน

ในเวลาเพียงไม่กี่ปี เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจจากทุกมุมโลกให้ความไว้วางใจเราเราจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อบริการกลุ่มบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ทุกระดับชั้น ทุกภาคธุรกิจเพราะเราเชื่ออย่างยิ่งว่าการศึกษาที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของอนาคตสวัสดิการ