The Fun World of Phonics Book 1 | Charoenpanya

The Fun World of Phonics Book 1

The Fun World of Phonics Book 1

ผู้แต่ง: 
สถานะของสินค้า: 
พร้อมส่ง
ราคา: 
196 บาท
จำนวนหน้า: 
120 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 
210x292 mm
ISBN/Barcode: 
8859565100401
ปีที่พิมพ์: 
2563
ขนาดสินค้า: 
210x292
รหัสสินค้า: 
k21-001
ข้อมูลเพิ่มเติม: 
The Fun World of Phonics Book 1 หนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าโรงเรียน หนังสือที่คุณแม่หลายคนเลือก เหมาะสำหรับเด็ก 2-6 ปี - เรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน - รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก - ฝึกการอ่านออกเสียงโดยใช้หลัก Phonics - มีกิจกรรมเพื่อประเมินการเรียนรู้ตลอดทั้งเล่ม * พร้อม QR CODE ฟังและฝึกออกเสียงได้ง่ายๆโดยเจ้าของภาษา
ใบสั่งซื้อ: 
แผนการสอน
ใบสั่งซื้อ