ชุดเสริมประสบการณ์ บุคคลและสถานที่แวดล้อม เล่ม 3 | Charoenpanya

ชุดเสริมประสบการณ์ บุคคลและสถานที่แวดล้อม เล่ม 3

ชุดเสริมประสบการณ์ บุคคลและสถานที่แวดล้อม เล่ม 3

สถานะของสินค้า: 
พร้อมส่ง
ราคา: 
56 บาท
จำนวนหน้า: 
36 หน้า
ISBN/Barcode: 
8859565100104
ปีที่พิมพ์: 
2562
รหัสสินค้า: 
k11-010
ข้อมูลเพิ่มเติม: 
หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฯ เป็นแบบฝึกหัดพร้อมสติกเกอร์สำหรับเด็กปฐมวัย เนื้อหาบูรณาการกับศาสตร์ทั้ง 6 วิชา เสริมพัฒนาการแบบองค์รวม ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน การแก้ปัญหา ทักษะ EF กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อ ฯลฯ ประสบการณ์ที่เด็กจะได้เมื่อทำแบบฝึกฯ เรื่อง บุคคลและสถานที่แวดล้อม รู้จักครอบครัว สถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ของบุคคลในสถานะต่างๆ เรียนรู้ความเป็นไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย และสากล • มีให้เลือก 3 ระดับ ตามช่วงอายุ • แต่งโดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการสอนปฐมวัย • แนวทางการจัดบอร์ด ตัวอย่างบัตรภาพและบัตรคำ ผู้ปกครอง ครู สามารถนำมาดัดแปลงเป็นกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม จำนวน 36 หน้า พร้อมสติกเกอร์ 2 หน้า ในเล่ม พิมพ์ด้วยหมึกธรรมชาติ 4 สี ขนาด 29.2x21 cm
ใบสั่งซื้อ: 
แผนการสอน
ใบสั่งซื้อ