เจริญปัญญา

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis

บริการ ของเรา

หนังสือ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

หุ่นยนต์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

E-BOOK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

สื่อการเรียนการสอน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ดาวน์โหลด ฟรี

เฉลยข้อสอบ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

แผนการสอน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

บทความ และกิจกรรม

LOREM IPSUM

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

LOREM IPSUM

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

LOREM IPSUM

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

สื่อวิดีทัศน์ / Video clip

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-tetur adipiscing eli …

Lorem ipsum dolor Read More »

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-tetur adipiscing eli …

Lorem ipsum dolor Read More »

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-tetur adipiscing eli …

Lorem ipsum dolor Read More »

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-tetur adipiscing eli …

Lorem ipsum dolor Read More »

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-tetur adipiscing eli …

Lorem ipsum dolor Read More »

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

สำเร็จการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรีสาขาวิศกรรมเครื่องกลและธุรกิจและการเงิน University College London and London School of Economics and Political Science, United Kingdom ประเทศอังกฤษในปี 2552
  • ระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2559
  • จบหลักสูตร "Energy Literacy for a Sustainable Future" YTEA Class 6 from Thailand Energy Academy 2018
  • จบหลักสูตร CMA - GMS 3 From Capital Market Academy Executive Education 2017

คณะผู้บริหาร

  • ระดับปริญญาตรีสาขาวิศกรรมเครื่องกลและธุรกิจและการเงิน University College London and London School of Economics and Political Science, United Kingdom ประเทศอังกฤษในปี 2552
  • ระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2559
  • จบหลักสูตร "Energy Literacy for a Sustainable Future" YTEA Class 6 from Thailand Energy Academy 2018
  • จบหลักสูตร CMA - GMS 3 From Capital Market Academy Executive Education 2017

บริษัทคู่ค้า

JOIN OUR TEAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.